Pinnanvalvontalaite RUBIN-1MTuotekuvausTekniset tiedot

Tuotekuvaus

Pinnan anturin toiminnassa käytetään ei-invasiivista seurantamenetelmää, joka pohjautuu säiliön seinämien akustiseen tunnistukseen. RUBIN-1M voidaan käyttää sekä maan päällisissä, että maanalaisissa prosessisäiliöissä, riippumatta säiliön muodosta ja rakenteista. Laitetta voidaan käyttää kaasu-, öljy- sekä kemianteollisuudessa itsenäisenä laitteena tai osana prosessisäiliöiden automatisoitua pinnanvalvontajärjestelmää.

Ainutlaatuinen mittausmenetelmä mahdollistaa säiliöiden tarkan nesteiden pinnanvalvonnan. Mittaus tapahtuu magneettikiinnitteisten ultraääniantureiden avulla, valvottua tasoa voidaan helposti muuttaa ilman ylimääräisiä asennuksia tai säätöjä suoraan prosessin aikana. Antureiden asennus on nopeaa ja helppoa, eikä asennus vaadi säiliön muokkausta tai riko säiliön tiiviyttä. Tästä johtuen RUBIN-1M käyttöönotto voidaan tehdä ilman prosessin pysäyttämistä.

rubi

Vaahdon muodostuminen nesteen pinnalle sekä ilmakuplat säiliön sisällä on sallittua.

Säiliön muoto (taso-, pallomainen jne. ), sisäiset rakenteet tai hitsaussaumat eivät vaikuta mittauslaitteen toimintaan.

Tuotteen sisältö

RUBIN-1M pinnanvalvontalaite sisältää seuraavat yksiköt:
 • Ohjausyksikkö
 • anturiensignaali-yksikkö
 • anturit.
 • Ohjausyksikkö on kehitetty Unitronics VISION V120-22 ohjauskeskuksen pohjalta. Tietoliikenteeseen käytetään RS-485 väylää MODBUS RTU sarjaliikenneprotokollalla. Laitteessa on sisäänrakennettu LCD-näyttö ja näppäimistö, joiden avulla seurataan pinnan nykyhetkistä tasoa ja muita seuranta- ja asetusparametreja sekä määritetään laitteen asetuksia.

  Ohjausyksikkö suorittaa seuraavia tehtäviä:
 • Kipinäsuojattu virta- ja tietoyhteys anturiensignaali-yksikön kanssa.
 • Laitteen käyttöliittymän ja työalgoritmien toteutus.
 • Säiliössä olevan nesteen määritettyjen rajatasojen valohälytys ja nesteen tason näkyvyys laitteen näytöllä.
 • Laukaisumekanismin (säiliön täyttö/tyhjennys) ohjaus.
 • Järjestelmäparametrien siirto ylimmälle tasolle RS-485 väylää käyttäen.
 • Ohjausyksikön asennus tulee tehdä paikkaan, jossa ei ole räjähdysvaaraa.

  Anturiensignaali-yksikkö ja anturit on tarkoitettu ultraäänitunnistussignaalien tuottamiseen sekä vastaanottoon ja käsittelyyn.

  Anturiensignaali-yksikkö ja antureiden asennuksen saa tehdä paikkaan, jossa on mahdollisesti räjähdysvaara.